• English
 

Instytut Techniki Cieplnej

Politechnika Śląska

 
Strona startowa arrow O Instytucie arrow Pracownicy i doktoranci arrow Dr hab. inż. Małgorzata Hanuszkiewicz-Drapała arrow Dla studentów

Logowanie

Prace dyplomowe obronione w latach ubiegłych

 

   Prace magisterskie

 

 • Wieczorek K.: Analiza wpływu wybranych układów wykorzystujących odnawialne źródła energii na środowisko, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2013
 • Kafka D.: Analiza techniczno-ekonomiczna układów kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2013 
 • Szołtysek S.: Analiza systemów grzejnych z pompami ciepła, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2012
 • Jamróz M.: Skumulowane zużycie energii w układach grzewczych z pompami ciepła sprężarkowymi parowymi, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2011
 • Cybulak D.: Analiza termodynamiczna poziomych gruntowych wymienników ciepła sprężarkowej parowej pompy ciepła, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2011
 • Borkowski K.: Analiza termodynamiczno-ekonomiczna rekuperatora powietrza zastosowanego w układzie wentylacji budynku, współpracującego z gruntowym wymiennikiem ciepła do podgrzewania powietrza, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2009
 • Glumiński M.: Analiza możliwości wykorzystania wód ściekowych jako dolnego źródła ciepła pompy grzejnej, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2009
 • Darmoń P.: Wpływ parametrów czynnika pośredniczącego w  gruntowym wymienniku ciepła na efekty energetyczne i koszty systemu grzewczego z pompą ciepła sprężarkową parową, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2009
 • Świaczny M.: Analiza termodynamiczno-ekonomiczna gruntowego rurowego wymiennika ciepła do podgrzewania powietrza dla układu wentylacji budynku, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2008
 • Krosny M.: Analiza opłacalności zastosowania sprężarkowej parowej pompy ciepła w biwalentnym układzie ogrzewania, z uwzględnieniem aspektu ochrony środowiska, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2008
 • Żurek D.: Analiza termodynamiczna sprężarkowej parowej pompy ciepła z parowaczem powietrznym, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2008
 • Wieczorowski K.: Analiza techniczno-ekonomiczna układu sprężarkowa parowa pompa grzejna – gruntowy żwirowy wymiennik ciepła, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2008
 • Fizia Agnieszka: Analiza opłacalności zastosowania układu CHP z silnikiem spalinowym zasilanym gazem z odmetanowania kopalń na przykładzie EC Suszec z uwzględnienie aspektu ochrony środowiska, Gliwice 2006
 • Bieniek Adam.: Analiza wpływu wybranych parametrów geometrycznych na funkcjonowanie poziomego gruntowego wymiennika ciepła pompy grzejnej, Gliwice 2006
 • Bieta Adrian.: Analiza możliwości i celowości stosowania kolektorów słonecznych w systemach ogrzewania budynków w warunkach polskich, Gliwice 2006
 • Szymura Tomasz.: Analiza porównawcza wybranych układów wytwarzania ciepła grzejnego dla indywidualnego budynku mieszkalnego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych, Rybnik 2005
 • Jastrzębski Sebastian.: Analiza wpływu wybranych parametrów na funkcjonowanie elektrociepłowni, Gliwice 2005
 • Brunowski Sławomir.: Analiza termodynamiczna sprężarkowej parowej pompy ciepła z poziomym gruntowym wymiennikiem ciepła, Gliwice 2005
 • Krzyżanowski M.: Analiza termodynamiczna obiegu wtórnego elektrowni z reaktorem wodnym ciśnieniowym, praca magisterska, Gliwice 2003
 • Doleżych S.: Analiza cieplna bloku360 MW elektrowni kondensacyjnej, Gliwice 2000
 • Kiełbiński R.: Wpływ upustów regulowanych na parametry pracy bloku elektrowni kondensacyjnej 360 MW , Gliwice 1999

Prace inżynierskie dyplomowe

 • Liszka M.: Efekty współpracy sprężarkowej parowej pompy grzejnej powietrze – woda i gruntowego wymiennika ciepła do podgrzewania powietrza, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2010
 • Samulski Ł.: Wpływ stosowania kolektorów słonecznych i pomp ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych na środowisko, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2010
 • Ziętek Hanna: Analiza termodynamiczna sprężarki sprężarkowej parowej pompy grzejnej, Gliwice-Rybnik 2007
 • Kober Marta: Bilans energetyczny elektrowni. Analiza wpływu ciśnienia skraplania na sprawność elektrowni, Gliwice - Rybnik 2007
 • Halfar Łukasz: Analiza techniczno – ekonomiczna wybranych rozwiązań modernizacyjnych systemów grzewczych i wentylacyjnych w aspekcie oszczędzania energii i ochrony środowiska, Gliwice - Rybnik 2007
 • Szymura T.: Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych. Obliczenia termodynamiczne obiegu z reaktorem wodnym ciśnieniowym, Gliwice-Rybnik 2003
Zmieniony ( 21.10.2014. )